Kontaktoplysninger – A/B Sct. KjeldsgårdenKontaktoplysninger – A/B Sct. Kjeldsgården

Kontaktadresse: Australiensvej 37 Kld, 2100 København Ø eller skriv til bestyrelsen@sctkjelds.dk

 

Kontaktoplysninger – Administrator Newsec
Lyngby Hovedgade 4
2800 Kgs Lyngby
45 26 01 02
kontakt@newsec.dk