Praktisk


Vedligehold

Som det fremgår af vedtægternes §8 er det den enkelte andelshavers opgave og ansvar at vedligeholde sin lejlighed indvendig, herunder de installationer, som der er i lejligheden. F.eks. er alle vandrette rørinstallationer andelshaverens ansvar. Så hvis et rør, toilet eller en hane drypper eller løber, så kontakt straks en VVS installatør for at få det udbedret og undgå skader og vandspild.

Håndværkere

Vi har en række faste håndværkere, som viceværten anvender til vedligehold af ejendommen. De kender alle foreningens arealer og installationer – og de er dygtige, så dem kan vi anbefale.

Vinduer

I alle lejligheder er der opsat såkaldte Opto-glas – eller forsatsruder af en særlig god kvalitet. De er meget kostbare og kræver en særlig håndtering i forbindelse med vedligehold og rengøring, så vores vejledning til Vedligeholdelse af Opto-glas vinduer.

Døre og farver

Du skal som andelshaver selv vedligeholde din hoved- og bagdør udvendigt – og indvendigt. Brevsprækken pudses og dørene males i de rette farver. Her er en oversigt over de nøjagtige farvekoder, som anvendes i trappeopgangene.

Døreskilte

Skal du have nyt skilt til din postkasse, hoveddør eller dørtelefon, så udfyld denne skabelon og send den til navneskilt@sctkjelds.dk
OBS vær opmærksom på at du selv skal printe og indsætte skilt til din postkasse. Skabelon og vejledning findes i ovennævnte skabelon.

 

Gulvafslibning

Det er vigtigt at begrænse afslibningen af trægulvene mest muligt. Derfor skal du vedligeholde trægulvene. Ludbehandlede gulve skal have god sæbebehandling af sæbe fra fx Trip-trap eller Faxe. Og lakerede gulve skal efterlakeres, når gulvene begynder at blive slidte. Hvis gulvene ikke kan vedligeholdes uden en afslibning, så anbefaler vi, at du bruger en professionel gulvafsliber, som kun sliber minimalt af gulvene. Dårligt vedligeholde af gulvene kan ligesom for mange afslibninger medføre et fradrag, når du sælger din andel.

Forbedringer

Du kan som andelshaver lave forbedringer af din lejlighed, dvs. bygningsarbejde i din lejlighed, som forbedrer brugsværdien. Et sådant forbedringsarbejde øger værdien af din lejlighed, hvis du senere ønsker at sælge din lejlighed, Husk altid at gemme regninger og kvitteringer – også af hensyn til evt. garanti).

Byggetilladelser

Ombygning og renovering er beskrevet i vedtægterne §9. Det er andelshaverens ansvar at undersøge og ansøge om tilladelse hos Københavns Kommune, inden arbejdet påbegyndes. Bestyrelsen skal også godkende arbejdet, inden du starter. For udført el- og VVS-arbejde skal der foreligge betalte fakturaer fra autoriserede installatører – eller det man kalder en “ren vvs/el attest”. Der kommer ofte nye regler fra kommunen om hvad man skal anmelde/søge om. Se Københavns Kommune for mere detaljeret information.

Rengøring ved byggearbejde

Det er den pågældende andelshaverens ansvar at holde både for- og bagtrapper rene for “håndværker/byggesnavs”. For-/bagtrapper fejes hver dag og vaskes altid fredag op til hver weekend, så længe projektet står på.

Vaskemaskine og opvaskemaskine

Andelshaveren har ansvaret for, at vaskemaskiner og opvaskemaskiner er tilkoblet lovlige installationer og udstyret med aqua-stop og vibrationsdæmpere, jf. vedtægternes §9.5. Nyinstallationer skal godkendes af bestyrelsen inden opsætning.
Hvis din vaskemaskine støjer og skaber rystelser, skal du fjerne generne ved at følge nogle råd.