Regler og vedtægter


Vedtægter

Foreningens vedtægter er dens “lov-grundlag”. De kan kun ændres af en generalforsamling.
Se og download foreningens vedtægter her.

Hovedemnerne i vedtægterne er følgende:

  • Generelt §1-7
  • Vedligehold §8
  • Forandring §9
  • Fremleje §10
  • Husorden §11
  • Generalforsamling §22-25
  • Bestyrelse §26-29
  • Administration §30
  • Regnskab §31-34
  • Overdragelse (salg) §12-21

Husorden

Husordenen vedtages også af generalforsamlingen, og den indeholder de helt basale regler for livet sammen i vores forening. Eksempelvis at man hænger et opslag op i opgangen og i de to tilstødende opgange senest 5 dage før, man holder fest.

Netetikette

Netetiketten er de regler for anvendelse af det fælles internet i foreningen. Det er absolut nødvendigt at følge disse spilleregler for at internettet fungerer.

Lovgivning

Der findes også en lov for andelsboligforeninger, som vi skal følge.

Generalforsamling og årsregnskab

De seneste års referater fra generalforsamlingen og årsregnskaber kan findes på siden Generalforsamling og årsregnskaber.